شی

شی در نگاه اول فقط یک جسم است که معنایی ندارد اما یک هنر کاربردیست که از طراحی آن به عنوان ابزاری برای نمایش گذشته ای آشفته و شکننده استفاده شده.

از این مجموعه فقط ۱۴۱ اثر تولید می شود که هر کدام طراحی خاص خود را دارند.