تولیکی یک برند نوپا در سرامیک دست ساز تهران به حساب می آید.

استفاده از رنگ های شاد و نئونی و فرم های بدون زاویه باعث خاص شدن طراحی محصولات این برند شده است.

تولیکی به زبان سوئدی یعنی،باد خنک کوچک.

تولیکی