بوستان اشیاء

بوستان اشیاء

تفرج گاه دست سازه های معناگرا است،

تجربه ی حس زیست برای ماده ای ایستا

حضور اشیا در کنار هم با وجود فضای کافی برای تنفس و درخشش

نگاهی عمیق تر به گذشته و آینده ی اثر

کلیک کنید

دسته‌بندی بوستان اشیاء

محصولی برای نمایش وجود ندارد